Vanaf 2021 geen ouderwetse cv-ketels meer

Vanaf 2021 wordt de oude cv-ketel in de ban gedaan. Dus vanaf dat moment zullen we steeds minder ouderwetse, gasgestookte cv-ketel meer in huizen zien. Per jaar worden er ruim 400.000 cv-ketels vervangen en deze mogen enkel ingeruild worden door het nieuwe hybride-systeem. Dit zijn warmtepompen of andere duurzame alternatieven.

Is dit plan haalbaar?

Het voorstel om vanaf 2021 alle oude cv-ketels te laten verdwijnen, wordt voorgesteld in de kamer. Momenteel staan of hangen er in ruim 90% van alle huizen in Nederland nog oude cv-ketels en wordt er gestookt op gas uit Groningen. En dit aardgas, het zogenaamde G-gas, raakt langzaam op. Daarom zijn onderzoekers aan het testen of de huidige cv-ketels ook op ander gas werken.

Wat als je net een cv-ketel hebt gekocht?

Een cv-ketel gaat al snel 15 jaar mee. Moet je die dan ook vervangen? Het antwoord hierop is: nee. Bestaande ketels mogen na 2021 blijven pompen en de verplichting zal enkel gelden voor nieuwe cv-ketels.

Wat is het verschil in nieuwe ketels?

Er zijn verschillende soorten cv-ketels die werken op gas, zoals de HR-ketel, UHR-ketel en de HR-e-ketel. Daarnaast bestaan er ook nog elektrische ketels, deze zijn echter duur in gebruik en worden eigenlijk alleen gebruikt in combinatie met zonnepanelen.

Gesloten systeem

De ketels werken via twee systemen; een open en een gesloten systeem. Het gesloten systeem haalt zuurstof via de buitenlucht naar binnen wat gebeurt via een toe- en afvoer buis. De ketel gebruikt de buitenlucht vervolgens om het gas te verbranden. Bij een gesloten systeem is de ketel aan de onderkant dicht is en wordt voor de afvoer van het condenswater op het riool aangesloten. De HR-ketel is de enige ketel met een gesloten systeem.

Open systeem

Alle andere ketels maken gebruik van een open systeem. Dit wil zeggen dat de onderkant van de cv installatie open is, hier zit dan ook de warmtepomp op aangesloten. Deze warmtepomp zuigt als het ware de warmte uit de lucht om het water te verwarmen naar een basistemperatuur. Deze lucht wordt aan de binnenkant van je huis gezogen. Het water wordt opgeslagen en bewaard tot het weer naar andere temperatuur verwarmd moet worden. Hierdoor hoeft er geen gas gebruikt te worden.